Utolsó frissítés ideje: 2023. 11. 08. 12:36 
 
 
2023. December 04. ma Borbála, Barbara - napja
Rólunk
Hírek
HVS (2007-2013)
HFS (2014-2020)
Dokumentumtár
Képregény
Galéria
Sajtószoba
Fórum
Elérhetőség
GY.I.K.
Működési költségek
Településeink
LEADER 2013

<< Dec 2023 >>
Vas He Ke Sze Csu Pe Szo
 1  2
 3 4 5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31

Hírek


Egyes beruházási jogcímek esetén hamarosan lejár a támogatási összeg 50 %-ával való elszámolás kötelezettségének 24 hónapon belüli teljesítésére rendelkezésre álló határidő
(2013-03-22 10:01)

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 24. § (2) bekezdése értelmében az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50 %-ával elszámolni - kivéve, ha a megvalósítási idő 24 hónap, vagy annál kevesebb, mert abban az esetben az irányadó megvalósítási határidőn belül kell a 80 %-ban meghatározott elszámolási kötelezettséget teljesíteni.

A fentiek szerinti határidő és az ahhoz kapcsolódó elszámolási kötelezettség több ügyfél esetében folyamatosan lejár. 

A jogszabály alapján az ügyfél a támogatási határozat kézhezvételétől számított 24 hónapon belül (amennyiben kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak a határidő lejártakor éppen nincs nyitva, úgy legkésőbb a határidő lejártát megelőzően nyitva álló kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig) benyújtott kifizetési kérelmekkel (kérelemmel) köteles elszámolni a jóváhagyott elszámolható kiadásokkal olyan mértékben, hogy a kifizetési kérelemben elszámolt kiadások alapján a kifizetési határozat(ok)ban jóváhagyott támogatás elérje a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg 50 %-át.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt jogcímrendeletek alapján benyújtott támogatási kérelmek esetében a támogatási határozatok közel két éve kerültek közlésre:

· az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet keretében a támogatási kérelmet 2009. november 16. és 2009. december 15. között nyújtották be.
· az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet keretében a támogatási kérelmet 2009. december 1. és 2010. január 15. között nyújtották be.
· az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében a támogatási kérelmet 2009. november 1. és 2009. november 30. között nyújtották be.
· az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet keretében a támogatási kérelmet 2009. október 20. és 2009. november 30. között nyújtották be.
· az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében a támogatási kérelmet 2009. november 16. és 2009. december 21. között nyújtották be.
· az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében a támogatási kérelmet 2009. november 16. és 2009. december 21. között nyújtották be.· az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009.(XI. 19.) FVM rendelet keretében a támogatási kérelmet 2009. november 16. és 2009. január 12. között nyújtották be.
· az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében a támogatási kérelmet 2009. november 16. és 2009. december 21. között nyújtották be.
· az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet keretében a támogatási kérelmet 2009. szeptember 1. és 2009. október 15. között nyújtották be, és a támogatási határozatot 2010. december 22-ét követően vették át.
· az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet keretében a támogatási kérelmet 2009. október 1. és 2009. november 16. között nyújtották be.

Kifizetési kérelmet a Vhr. 16. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 16/B. § (1) bekezdése alapján az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott - támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2013. február 1. és május 31. között elektronikus úton jogosultak benyújtani (kivéve: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján támogatást nyert ügyfelek, akik számára 2013. április 1-től 30-ig nyílik lehetőség kifizetési kérelem postai úton történő benyújtására) a támogatási határozat kézhezvételétől számított 24 hónap lejártának napjával bezárólag, amennyiben ez utóbbi megelőzi a kifizetési kérelem benyújtási időszak zárónapját (amennyiben kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak a határidő lejártakor éppen nincs nyitva, úgy legkésőbb a határidő lejártát megelőzően nyitva álló kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig).

A határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a 24 hónapos határidőt és/vagy az elszámolási kötelezettséget az ügyfél nem teljesíti akkor a támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, továbbá az ügyfél által már igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

Az ügyfél a jogosulatlanul igénybe vett támogatást kamattal növelten köteles visszafizetni. A kamat mértéke a kamatszámítás időszakának minden napjára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A kamatszámítás kezdő időpontja a jogosulatlanul igénybe vett támogatás ügyfél fizetési számláján történő jóváírásának a napja, míg a kamatszámítás záró időpontja az intézkedésben való jogosulatlan részvételt megállapító határozat kelte előtt visszafizetett támogatás tekintetében a visszafizetés napja, egyéb esetekben az intézkedésben való jogosulatlan részvételt megállapító határozat kelte.

Az MVH a támogatási határozatot visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedésének naptári évére és az azt követő naptári évre a 2007-2013-as időszakban az EMVA adott intézkedésére nem nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem bírált támogatási kérelme elutasításra kerül.

A meghatározott elszámolási kötelezettséget - a határozat átvételének napját figyelembe véve - kell teljesíteni, vagy az ügyfél a kizárás jogkövetkezménye nélkül a rá irányadó időpontig teljes bizonyító erejű magánokiratban a támogatás egészéről lemondhat.
Lemondás esetén is az ügyfél a korábban igénybe vett támogatást kamattal növelten köteles visszafizetni.

További információk megtalálhatóak az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

Az online ügyfélszolgálati rendszer kibővítésre került az MVH-nál, így az összes EMVA-ból finanszírozott jogcím és az Egységes Kérelem jogcímeivel kapcsolatos információk elérhetőek az www.mvh.gov.hu oldalon az Elektronikus ügyintézés menüpont Ügyfél tájékoztatási rendszer alkalmazásban.


   
Gyorslinkek


Partnerek

Magyar Államkincstár

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

HOI


Településeink honlapjai

www.balkany.hu
www.biri.hu
www.bokony.hu
www.erpatak.hu
www.gesztered.hu
www.kallosemjen.hu
www.kalmanhaza.hu
www.kotaj.hu
www.nagycserkesz.hu

www.nagykallo.hu
www.napkor.hu
www.nyirbogdany.hu/

www.nyiregyhaza.hu
www.nyirpazony.hu
www.nyirtelek.hu
www.nyirtura.hu
www.szakoly.hu
www.ujfeherto.hu


 
 
 
 
 
  2008. Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesulet - Minden jog fenntartva!  [ Impresszum ] [ Jogi nyilatkozat ] [ Adatvédelem ]
Dev by: z404