Utolsó frissítés ideje: 2019. 06. 18. 09:36 
 
 
2019. Június 24. ma Iván - napja
Rólunk
Hírek
HVS (2007-2013)
HFS (2014-2020)
Dokumentumtár
Képregény
Galéria
Sajtószoba
Fórum
Elérhetőség
GY.I.K.
Működési költségek
Településeink
LEADER 2013

<< Jun 2019 >>
Vas He Ke Sze Csu Pe Szo
 1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23 24 25  26  27  28  29
 30

Hírek


Önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások
(2009-06-12 09:17)

68/2009. (VI. 11.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet módosításáról 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:
1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Támogatás igénybevételére jogosult]
"a) a mezőgazdasági termelő,"
2. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"6. § (1) A Vhr. 17. § (4) bekezdésétől eltérően a művelet a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, de legkorábban 2009. január 1-jétől az ügyfél saját felelősségére megkezdhető.
(2) A Vhr. 25. §-ának (2) bekezdésétől eltérően a 2009. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján a műveletet úgy kell megvalósítani, hogy az a 10. § (2) bekezdése szerint kifizetési kérelemmel elszámolható legyen."
3. § (1) Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A támogatási kérelmet 2009. június 15. és július 15. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) illetékes megyei kirendeltségéhez."
(2) Az R. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) A Vhr. 27. § (1) bekezdésének e)-f) pontjaitól eltérve az ott meghatározott összeghatártól függetlenül kizárólag pénzügyi tervet kell elkészíteni, és azt a támogatási kérelemmel együtt benyújtani. A Vhr. 27. §-ának (3) bekezdését e jogcím tekintetében nem kell alkalmazni."
4. § Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az ügyfél által igényelhető támogatás összege támogatási időszakonként legfeljebb 735 000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet."
5. § Az R. 10. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
"(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, a 2009-ben benyújtott támogatási kérelmek esetén a kifizetési kérelmet kizárólag 2009. szeptember 1. és október 31. között lehet benyújtani."
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.
(2) Az R. 7. § (2) bekezdésének a) pontja és (5) bekezdése hatályát veszti.
7. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A támogatási kérelmet évente augusztus 1. és augusztus 31. között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon postai úton az MVH-hoz vagy az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül."
8. § E rendelet 2011. december 31-én hatályát veszti.

Bővebb információért kattintson ide.

Forrás:fvm.hu


   
Gyorslinkek


Partnerek

Magyar Államkincstár

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

HOI


Településeink honlapjai

www.balkany.hu
www.biri.hu
www.bokony.hu
www.erpatak.hu
www.gesztered.hu
www.kallosemjen.hu
www.kalmanhaza.hu
www.kotaj.hu
www.nagycserkesz.hu

www.nagykallo.hu
www.napkor.hu
www.nyirbogdany.hu/

www.nyiregyhaza.hu
www.nyirpazony.hu
www.nyirtelek.hu
www.nyirtura.hu
www.szakoly.hu
www.ujfeherto.hu


 
 
 
 
 
  2008. Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesulet - Minden jog fenntartva!  [ Impresszum ] [ Jogi nyilatkozat ] [ Adatvédelem ]
Dev by: z404