Utolsó frissítés ideje: 2019. 06. 18. 09:36 
 
 
2019. Június 19. ma Gyárfás - napja
Rólunk
Hírek
HVS (2007-2013)
HFS (2014-2020)
Dokumentumtár
Képregény
Galéria
Sajtószoba
Fórum
Elérhetőség
GY.I.K.
Működési költségek
Településeink
LEADER 2013

<< Jun 2019 >>
Vas He Ke Sze Csu Pe Szo
 1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18 19 20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30

Hírek


Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Címet elnyert pályázók figyelmébe
(2009-06-12 09:05)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 42/2009. (VI. 10.) közleménye
az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Címet elnyert pályázók részére
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (a továbbiakban: IKSZT) Címet elnyert pályázó szervezetek kiértesítése folyamatosan történik. A kiértesítő levél tartalmazza a nyertes szervezetek azon adatait, amelyek a későbbiekben megjelenő, az IKSZT kialakításának feltételeit szabályzó rendelet alapján - az ÚMVP III. tengelyes vidékfejlesztési intézkedése keretében, a gazdaság és vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére - igényelhető forrásokra benyújtandó támogatási kérelem benyújtásához szükséges cím-birtokosi igazoló okirat alapját képezik. 

A cím birtoklásának további feltétele, hogy a kiértesítő levelek kézhezvételétől számított 30 napon belül a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a kiértesítő levélben szereplő adatok helyesek. A cím-birtokosi okirat kiállításához szükséges kötelező pályázói visszajelzés módja kétféleképpen történhet:
Amennyiben a fent nevezett adatok megfelelőek, úgy kérjük, a "Nyilatkozat az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér címbirtokosok részére" nyomtatványt kitölteni és visszajuttatni az illetékes szervezet részére. Ugyanezen nyomtatvány használata szükséges abban az esetben is, amennyiben a kiértesítő levélben szereplő adatok a pályázati dokumentációban leírtaktól eltérően szerepelnek.
Amennyiben a fent nevezett adatokban változás állt be, úgy a "Változás bejelentő lap az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér címbirtokosok részére" nyomtatványt kérjük kitölteni és visszajuttatni az illetékes szervezet részére.
A nyomtatványok a pályázat internetes honlapján, a www.ikszt.hu címen a Dokumentumtár menüpontban találhatóak meg.

A pályázó nyilatkozata által megadott adatok alapul szolgálnak a projekt megvalósításának nyomon követése és ellenőrzése során.

A nyomtatványok benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A nyilatkozat, illetve a változás bejelentő lap magyar nyelven, kizárólag a megadott nyomtatványokon nyújtható be a rögzített illetékes szervezethez egy példányban. Kérjük, a borítékon tüntessék fel az értesítő levélben megadott pályázati azonosítószámot és a pályázó nevét, címét. Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyomtatványokat a pályázó nevében aláírásra jogosult képviselőnek aláírásával kell ellátni.
A nyomtatványokat a következő címre kérjük benyújtani:

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet
Cím: 1119 Budapest Andor u. 47-49.
A nyomtatványok tartalmában nem változtathatóak meg. Kérjük, törekedjenek szövegszerkesztő irodai alkalmazáson keresztül kitölteni a megfelelő nyomtatványt. A nyomtatványok kitöltését Times New Roman 12 betűtípust alkalmazva kell elkészíteni.

Információk a "nyilatkozat az integrált közösségi és szolgáltató tér címbirtokosok részére" nyomtatvány egyes pontjainak kitöltéséhez

1. Az IKSZT-nek helyet adó ingatlan helyrajzi száma
A nyilatkozat 1.1. pontját abban az esetben lássa el cégszerű aláírásával a pályázó szervezet, amennyiben a kiértesítő levélben az IKSZT-nek helyet adó ingatlan helyrajzi számára vonatkozó adatok megfelelőek.
A nyilatkozat 1.2. pontját csak abban az esetben töltse ki a pályázó szervezet, amennyiben a kiértesítő levélben az IKSZT-nek helyet adó ingatlan helyrajzi számára vonatkozó adatok a benyújtott pályázati dokumentációhoz képest helytelenül lettek feltüntetve.
2. Az IKSZT keretében nyújtott szolgáltatások
A nyilatkozat 2.1. pontját abban az esetben lássa el cégszerű aláírásával a pályázó szervezet, amennyiben a kiértesítő levélben szereplő, a pályázat során vállalt opcionális szolgáltatások köre helyesen és hitelesen került megjelölésre.
A nyilatkozat 2.2. pontját kizárólag abban az esetben töltse ki a pályázó szervezet, amennyiben a kiértesítő levélben szereplő, a pályázat során vállalt opcionális szolgáltatások köre a benyújtott pályázati dokumentációban a kiértesítési levéltől eltérően szerepel. Ebben a pontban szereplő táblázat során x vagy + jelöléssel kérjük megjelölni azokat az opcionális szolgáltatásokat, amelyeket a pályázati dokumentációban is megjelöltek.

Információk a "változás bejelentő lap az integrált közösségi és szolgáltató tér címbirtokosok részére" nyomtatvány egyes pontjainak kitöltéséhez

Az IKSZT cím-birtokos szervezetek, amennyiben a pályázat benyújtása óta eltelt időszak során a pályázati dokumentációban megadott - és a cím-birtokosi okirat kiállításához szükséges - adatokban változás következett be, úgy azt az illetékes szervezetek felé a Változás bejelentő lap nyomtatványán keresztül kötelesek jelezni.

A nyomtatványon keresztül a pályázó szervezet által a pályázati dokumentációban megadott, - és a bírálat során figyelembe vett - az IKSZT-nek helyet adó ingatlan helyrajzi számának, illetve egyes opcionális szolgáltatások vállalásának megváltoztatására van mód. A változtatásokat minden esetben szükséges szövegesen megindokolni, illetve az előírt dokumentumok csatolásával kell alátámasztani. A szöveges indoklások terjedelme legfeljebb egy A/4-es oldal terjedelemben történjen.
1. Az IKSZT-nek helyet adó ingatlan helyrajzi számának változása

Az IKSZT-nek helyet adó ingatlan megváltoztatására két esetben biztosítunk lehetőséget:
Ingatlan-nyilvántartás adatainak változása: az ingatlan helyrajzi számában, illetve a tulajdonjogban bekövetkezett változások.
Az épület műszaki állapotában bekövetkezett változás: az ingatlan állapotában bekövetkezett vis maior események (olyan, alapvetően a természeti erők által okozott események, amelyeknek bekövetkezése egyrészt nem előre kiszámítható, másrészt emberi beavatkozás kevés ahhoz, hogy azokat elhárítsa). Ez utóbbi esetben a pályázó szervezet köteles a nyomtatványhoz csatolni a területileg illetékes építésügyi hatóság által kiállított igazolás hitelesített másolati példányát.
Amennyiben a pályázó a pályázatban megjelölt ingatlan vagy a szolgáltatással érintett ingatlanrész vonatkozásában, az IKSZT címpályázat benyújtását követően, már kapott támogatást más pályázati forrásból.
Minden esetben szükséges csatolni az IKSZT-nek helyet adó kérelmezett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát; illetve amennyiben releváns, a pályázó és az ingatlan tulajdonosa között létrejövő szándéknyilatkozatát!

2. Az ellátandó opcionális szolgáltatások adatainak változása

Ennél a pontnál a felsorolt három, a pályázat során vállalt opcionális szolgáltatásoktól való elállás lehetősége biztosított indokolt esetben.

Felhívjuk figyelmüket az ÚMVP Irányító Hatóságának 37/2009. (V.22.) Közleményében meghirdetett IKSZT beruházási rendelet-tervezet 6. §. (11) bekezdésében szereplő szolgáltatásokat érintő változásaira.

Minden más változtatás esetében az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának vezetője hoz egyedi döntést annak jóváhagyásáról, vagy elutasításáról.

Abban az esetben, amennyiben az adatmódosítási kérelem elutasításra kerül, úgy cím-birtokosi okirat kiállítása a cím-pályázat során, a kiértesítő levélben megadott adatokkal történik.


A fenti tájékoztatással kapcsolatos kérdéseket az ikszt@vkszi.hu e-mail címre várják.

A teljes közlemény és mellékletei megtekintésért kattintson ide.

Forrás: fvm.hu


   
Gyorslinkek


Partnerek

Magyar Államkincstár

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

HOI


Településeink honlapjai

www.balkany.hu
www.biri.hu
www.bokony.hu
www.erpatak.hu
www.gesztered.hu
www.kallosemjen.hu
www.kalmanhaza.hu
www.kotaj.hu
www.nagycserkesz.hu

www.nagykallo.hu
www.napkor.hu
www.nyirbogdany.hu/

www.nyiregyhaza.hu
www.nyirpazony.hu
www.nyirtelek.hu
www.nyirtura.hu
www.szakoly.hu
www.ujfeherto.hu


 
 
 
 
 
  2008. Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesulet - Minden jog fenntartva!  [ Impresszum ] [ Jogi nyilatkozat ] [ Adatvédelem ]
Dev by: z404